X
تبلیغات
زولا
این وبلاگ تقریبا تخصصی است و در گوشه کنار آن جک و پیام زیبا گذاشته می شود
پنج‌شنبه 25 بهمن‌ماه سال 1386
روز عشق ایرانی

آیا می‌دانستید که ایرانیان ۱۵۰سا ل پیش از کشته شدن راهب معروف ولتیان بوسیله آن پادشاه طمع کار در روز ۱۹ اسفند معشوقه ها برای یکدیگر این روز را همگی در کنار هم جشن می‌گرفتند و برای  یکدیگر آرزوی سلامتی و توفیق می‌کردند

رسم بر این بوده که از صبح مثل روزهای عید باستانی مردان برا ی معشوقه خود به صحرا رفته و زیبا ترین گل را برا ی آنها پیدا می‌کردند و معشوقه انان برایشان بهترین لباس و یا وسائل دستی را فراهم می‌کردند و شب هنگام همزمان با تاریک شدن هوا همگی در کنار آتش هدیه ها را بعد از برگزاری رقص و پایکوبی به یکدیگر تقدیم می‌کردند.

ولی متاسفانه این روز در ایران رو به فراموشی گذاشته شده و همگی فقط سالروز کشته شدن ان راهب را یاد عشق می‌داند

چه بهتر که روز عشق خودمان را جشن بگیریم